آشنایی با اصول و مبانی محیط زیست آشنايي با توسعه اقتصاد روستایی، ایجاد اشتغال و توسعه صنایع دستی آشنایی با نحوه تهیه برنامه پنج‌ساله دهیاری‌ها آشنایی با طراحی، برنامه ریزی و مدیریت تاسیسات خدمات روستایی
محيط زيست روستا آشنایی با طراحی، برنامه ریزی و مدیریت فضای سبز و فضاهای چند منظوره روستایی مدیریت و سامان‌دهی بافت های فرسوده روستایی آشنایی با اصول كامپیوتر
آشنایی با حفظ و بهسازی میراث فرهنگی بافت های تاریخی آشنایی با طرح‌های هادی و كنترل و نظارت بر ساخت و ساز روستایی آشنایی با طراحی، برنامه ریزی و مدیریت تأسیسات خدمات روستایی اصول انبارداری
آشنایی با برنامه ریزی روستایی آشنایی با طرح‌ هادی روستایی آشنایی با سازمان‌های مرتبط با امور دهیاریها آشنایی با وظایف، تشکیلات و جایگاه دهیاری‌ها
دستورالعمل ها و قوانین دهیاری ها منابع درآمدی دهیاری ها راهنمای جامع مدیریت روستایی دانشنامه مدیریت شهری و روستایی
برنامه‌ریزی و كنترل پروژه‌های روستایی مفاهیم و مبانی ساماندهی صنایع در نواحی روستایی آشنایی با برنامه ها، طرح ها و پروژه های عمران روستایی اصول و مبانی بهداشت روستایی
مدیریت توسعه زیرساخت های خدماتی روستایی فضای سبز روستایی جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی و فرهنگی روستا قوانین مالی و معاملاتی دهیاری‌ها
برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران مدیریت روستایی در ایران مفاهیم و مبانی صنایع روستایی منابع مالی و درآمدی دهیاری‌ها
توسعه فرهنگی و اجتماعی روستا منابع انسانی و قوانین استخدامی بهسازی طبیعت و حفاظت از محیط زیست روستایی بودجه نویسی و بودجه ریزی روستایی
آنچه يك دهيار بايد بداند آشنایی با اصلاح الگوی مصرف در روستا آشنایی دهیاران با هدفمند‌سازی یارانه‌ها آشنایی با طرح هادی روستایی
اصول و مفاهيم مذاكره و ارتباطات در مديريت روستایی مديريت مواد زائد روستایی آشنایی با صدور پروانه ساختمان و هدایت ساخت و ساز در روستا آشنایی با قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
مدیریت بحران روستایی مدیریت اقتصادی روستا كارآفرینی روستایی حسابداری، حسابرسی و امور مالی دهیاری‌ها
مقدمه ای بر مجموعه قوانین و مقررات ده و دهیاری مشاركت و ارتباط متقابل دهيار، شورا و دولت